S.S.S.

T.C Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış 

olduğu 06/06/2014 tarihli Genelge çerçevesinde;

. Dijital takograftaki verilerin en geç 90 günde bir kez

. Sürücü kartlarındaki verilerin ise en geç 28 günde bir kez 

 indirilmesi ve dijital ortamda saklanması zorunludur.

Bakanlık herhangi bir zamanda veya gerekli gördügü durumlarda bu verileri isteyebilir veya yerinde denetleyebilir.

 

Aracın lastik çapı değişiminde, difransiyel ayarlarının değişiminde ( Ağır seri) şanzıman ayarları değişiminde araç orjinal hız tutamamaktadır ve bu değişimler gerçekleştikden sonra servisimizce yapılan ölcümlerle aracın hızı olması  gereken değerlere getirilir. Bu işlemden sonra takograf tüv sertifikası yenilenmektedir.

Dijital Takografa Geçiş

Türkiye için de, Dijital takografa geçiş 2014 senesinde 1996 – 1998 model araçlardan

başlanacak, 2018 senesinde yani 5 yıl içinde tüm araçlar bu takograf sistemine geçmiş olacaktır.

İlgili maddeler aşağıdadır:

Analog ve elektronik takograf cihazlarının kullanımı

GEÇİCİ MADDE 3

(1) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda

kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen yıl içindeki ilk araç muayenesinden önce

dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur.

a) 1996-1998 model araçlar, birinci yıl içinde, (2014 yılında değişecekler)

b) 1999-2001 model araçlar, ikinci yıl içinde, (2015 yılında değişecekler)

c) 2002-2004 model araçlar, üçüncü yıl içinde, (2016 yılında değişecekler)

ç) 2005-2007 model araçlar, dördüncü yıl içinde, (2017 yılında değişecekler)

d) 2008 ve sonrası model araçlar, beşinci yıl içinde. (2018 yılında değişecekler)

(2) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda

kullanılan ve birinci fıkrada belirtilen süreç dışında değiştirilmesi gereken analog veya elektronik takograf cihazları, birinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınmaksızın dijital takograf ile değiştirilir.

Dijital takograf taktırmak yasa gereği zorunlu olup beraberinde bu takograflara kullanılması

gereken bilgi saklama modülleri kullanma zorunluluğu da doğmuştur. Çünkü ehliyetleri 28 günde bir,

Takografın bilgilerini de 90 günde bir depolamak gerekmektedir.

Bu takograflarda kullanılacak olan ehliyetler https://staum.tobb.org.tr adresinden

başvurarak alınacaktır. Bu ehliyetlerin kullanım süresi 5 yıldır ve 5 yılda bir yenilenir.

Dijital Takograf cihazının ortalama 365 gün bilgi saklayacak hafızası vardır. Örn. Bu gün

yapılan bir sürüş hatası 365 gün sonra silinecektir. Dijital Takograf hatalarla ilgili ayrıntılı rapor verdiği

için AETR Kurallarına uyulmasını tavsiye ederiz. Bu kuralların her hangi birine uyulmadığı takdirde

takograf her biri için sürüş hata kaydı tutacaktır.

Takograf Muayene (TÜV) Hakkında Bilgi

Muayene ve Damgalama ile ilgili maddeler.

Takograf Muayene ve Damgalama ile ilgili önemli maddeleri aşağıdadır. Bu maddeler 15/03/2012 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

Muayene ve damgalama için temel hususlar ve sorumlular

MADDE 5 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre muayene ve damgalama işlemleri yapılmamış olan takograf cihazları, araçlarda kullanılmaz.

(2) Takograf cihazının kullanımı süresince bu Yönetmelikte belirtilen muayene ve damgalama işlemlerinin

gerekli sürede yaptırılmış olmasından şirket sorumludur.(Madde7 de belirtilen)

(3) Takograf cihazının serviste yapılan montaj, muayene ve damgalama işlemlerini, gereğine uygun olarak

yapmaktan yetkili teknik personel, servis sorumlusu ve servis sahibi müteselsilen sorumludur.

(6) Servisler;

a) Takograf cihazının tamir işlemlerinde, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre verilen takograf servis hizmetleri onay belgesinde belirtilen takograf türü ve markası için hizmet

verir. (Yani Takometrenizin tamiri sadece Takometrenizin yetkili servisi tarafından yapılabilir.)

b) Takograf cihazının tamiri dışındaki işlemlerde, takograf servis hizmetleri onay belgesinde belirtilen

takograf türü için marka sınırlaması olmaksızın hizmet verir.

(7) Bakanlıktan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetki belgesi

almış teknik personel, takograf cihazının tamirinde sadece yetki belgesinde belirtilen takograf türü ve markası için

işlem yapar

İlk muayene, geçerlilik süresi ve başvuru

MADDE 7 –

(1) Takograf cihazlarının ilk muayene ve damgalama işlemleri bu cihazların kullanımından önce

Ve ya tamirinden sonra servislere başvurularak servisler tarafından yapılır.

(2) İlk muayenenin yaptırılmasından şirket sorumludur.

(3) İlk muayene damgasının geçerlilik süresi iki yıldır. Bu süre takograf cihazının ilk muayenesinin

tamamlanması işleminden sonra düzenlenen takograf cihazı kalibrasyon belgesi üzerindeki tarihten itibaren hesaplanır.

(4) İlk muayene geçerlilik süresinin bitiminden itibaren takograf cihazları periyodik muayene işlemine tabidir.

Periyodik muayene, geçerlilik süresi ve başvuru

MADDE 8 –

(1) Takograf cihazlarının periyodik muayene ve damgalama işlemleri, ilk muayene geçerlilik

süresi dolmadan ya da bir önceki periyodik muayene süresi dolmadan önce servislere başvurularak gerçekleştirilir.

(2) Periyodik muayenenin yaptırılmasından şirket sorumludur.

(3) Takograf cihazlarının periyodik muayene ve damgalama işlemleri, dördüncü fıkrada sayılan istisnai haller

dışında, iki yılda bir yapılır.

(4) Muayene geçerlilik süresi dolmasa da aşağıdaki durumlar oluştuğunda periyodik muayene ve damgalama

yapılır.

a) Araç üreticisi tarafından, aracın teknik belgelerinde tanımlanmış araçta kullanılacak lastik ebadındaki

değişiklik, şanzıman onarımı ve şanzımana bağlı hareket sensörü damgasının bozulmasına bağlı olarak meydana

gelecek bir değişiklik sonrası, aracın karakteristik katsayısı “w” de değişiklik,

b) Araca iliştirilmiş mevcut montaj etiketindeki değerle kıyaslandığında, araç lastiklerinin etkin çevresi “l” de

±%4 oranında meydana gelmiş bir değişiklik,

c) Araç tescilinin yapıldığı plaka numarasında “VRN” değişiklik,

ç) Dijital takograflar için koordine edilmiş evrensel zamanda “UTC saatinde” yirmi dakikadan daha fazla

sapma olması durumunda.

(5) Periyodik muayene süresi, takograf cihazının son muayene işleminden sonra düzenlenen, kalibrasyon

belgesi ve montaj etiketi üzerindeki tarihten itibaren hesaplanır.

Bu muayene ve damgalamanın ücreti bakanlık tarafından 44,80 TL + KDV olarak belirtilmiştir.(Madde 19 – 2)

Muayene, kalibrasyon ve damgalama işlemlerinin yapılması muayene istasyonlarında hafif kusur olarak geçtiği için bir çok firma bu bilgilerden habersizdir. Muayene ve damgalamanın yapılması zorunludur. Yaptırılmaması firmaların sorumluğundadır. Yaptırılmadığı tespit edildiğinde 1.464.00TL idari para cezası uygulanır.